Δομοστατικός Σχεδιασμός
 • Παροχή καινοτόμων και κατασκευάσιμων
  σχεδιαστικών λύσεων.

Συνεργαζόμενοι στενά με την Αρχιτεκτονική Ομάδα και τον Κύριο του Έργου, διασφαλίζουμε την παράδοση του βέλτιστου αποτελέσματος – διατηρώντας την αρχική αρχιτεκτονική σύλληψη. Η καινοτόμος προσέγγισή μας σε συνδυασμό με τον φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό και με την διεθνή εμπειρία μας στην κατασκευή, βοηθάει τους πελάτες μας στην επίτευξη των στόχων του Έργου (ελαχιστοποίηση κόστους και κινδύνων – επίτευξη χρονοδιαγράμματος).
Αυτή η μοναδική μας εξειδίκευση (αλλά και καινοτόμος προσέγγιση στον στατικό σχεδιασμό) εφαρμόζεται σε κάθε Έργο μας – ανεξαρτήτως μεγέθους, είδους ή πολυπλοκότητας.
Η εμπειρία μας δεν περιορίζεται σε συμβατικά δομικά υλικά (σκυρόδεμα, χάλυβας) – ενσωματώνουμε στην μελέτη νέα υλικά, όπως δομική ξυλεία, γυαλί, αλουμίνιο, πολυμερή (άνθρακα ή ύαλου).
Η εμπλοκή μας σε ένα Έργο δεν περιορίζεται στο στάδιο της μελέτης και μόνο. Συμμετέχουμε ενεργά, σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής υποστηρίζοντας την κατασκευαστική ομάδα αλλά και τους ιδιοκτήτες με σκοπό την άρτια εκτέλεση εντός των προϋπολογισθέντων οικονομικών και χρονικών πλαισίων.

Προηγμένες Τεχνικές Υπηρεσίες

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 • Έλεγχος επάρκειας – Επισκευές – ενισχύσεις και αναβαθμίσεις κτιρίων (στατικά)
 • Μη συμβατικά υπερμεγέθη φορτία και Ανάλυση Εκρήξεων (Παλμική)
 • Πολυώροφες κατασκευές
 • Δυναμική απόκριση Κατασκευών (άνεση χρηστών)
 • Ευστάθεια Κατασκευών (σε όλες τις φάσεις κατασκευής)
 • Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεγάλων Ανοιγμάτων
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Προσόψεων (Façade)
 • Τηλεπικοινωνιακοί Ιστοί
 • Βελτιστοποίηση τοπολογίας και Εύρεση Φόρμας και Σχήματος
 • Ψηφιακός Σχεδιασμός και Διαστασιολόγηση
 • Παραμετρική Ανάλυση και Διαστασιολόγηση

Σχεδιασμός Λεπτομερειών και Υπηρεσίες ΒΙΜ

 • Σχεδιασμός Συνδέσεων
 • Σχεδιασμός 4D-6D (κατασκευή και ανέγερση σε φάσεις – χρονική και οικονομική παραμετροποίηση και παρακολούθηση Έργου)
 • Αναλυτικοί Πίνακες Οπλισμών
 • Σχέδια Κοπής Μεταλλικών κατασκευών
 • Τρισδιάστατα Μοντέλα

Μεθοδολογία Κατασκευής και Διαχείριση έργου (Πολιτικού Μηχανικού)

Στην Τεχνοδυναμική πιστεύουμε ότι οι λύσεις των μηχανικών θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες “για εφαρμογή”. Με την κατασκευαστική μας εμπειρία, η μεθοδολογία δεν παραβλέπεται – αντιθέτως υιοθετούνται νέες και ενσωματώνονται πλήρως στην μελέτη. Η συνδυαστική και “ανά φάσεις” προσέγγιση αυτή, επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στο έργο:

 • Φιλική προς το Περιβάλλον Κατασκευή (κύκλος ζωής του Έργου)
 • Μείωση κόστους κατασκευής
 • Μείωση Χρονοδιαγράμματος
 • Μείωση Κινδύνων και Ρίσκου
 • Αύξηση Ασφάλειας Κατασκευής
 • Διασφάλιση Ποιότητας Κατασκευής

Επιλέγουμε και αναπτύσσουμε μεθοδολογίες κατασκευής και αλληλουχίες ανέγερσης (construction methodology and erection systems – CMES) για κάθε είδους κατασκευής, έχοντας ολοκληρώσει σημαντικά και απαιτητικά έργα, ενσωματώνοντας την τεχνική μας κατάρτιση αλλά κυρίως την δυνατότητα ανάλυσης “ανά φάση” του έργου.

Τεχνικοί Σύμβουλοι

 • Συντονισμός Ομάδας Μελέτης
 • Έλεγχος Μελετών
 • Έρευνα Επένδυσης
 • Αναλυτικοί Πίνακες Οπλισμού
 • Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας
 • Μελέτες Σκοπιμότητας